Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Ética jurídica dels "Míssers"
Autor/es Nadal Mir, José
Matèries en català: Ètica legal ; Advocats Ètica professional ; Dret
Matèries en anglès: Legal ethics ; Lawyers Professional ethics ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2015, t016, pp. 245-253
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.16.245
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess