Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Mesa redonda sobre "Ética jurídica: abogacía, judicatura, notariado"
Autor/es Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2015, t016, pp. 241-243
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.16.241
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess