Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Corrupció i regeneració social en temps de Ramon Llull
Autor/es Monserrat Quintana, Antonio
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 ; Dret
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315. ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2015, t016, pp. 33-57
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.16.33
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess