Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     De los pactos de renuncia de herencia (Art. 77)
Autor/es Cerdá Gimeno, José
Matèries en català: Herències i successions ; Dret
Matèries en anglès: Inheritance and succession ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2014, t015, pp. 465-475
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.15.465
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess