Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La justicia penal en el banquillo
Autor/es Perera Mezquida, Rafael
Matèries en català: Dret
Matèries en castellà: Derecho
Matèries en anglès: Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2014, t015, pp. 343-348
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.15.343
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess