Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Censos y alodios o alous
Autor/es Monserrat Quintana, Antonio
Matèries en català: Alou ; Tinença de la terra Dret i legislació ; Dret
Matèries en anglès: Land tenure Law and legislation ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2014, t015, pp. 289-301
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.15.289
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess