Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Reflexiones sobre la reforma del Delito fiscal
Autor/es Boix Reig, Javier
Matèries en català: Delictes fiscals ; Dret
Matèries en anglès: Tax evasion ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2013, t014, pp. 365-372
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.14.365
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess