Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La projecció del Dret Internacional en la delimitació dels espais marítims de les illes Balears
Autor/es Janer Torrens, Joan David
Matèries en català: Dret internacional Illes Balears ; Dret marítim Illes Balears ; Dret
Matèries en anglès: International law Spain Balearic Islands ; Maritime law Spain Balearic Islands ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2013, t014, pp. 351-356
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.14.351
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess