Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     25 aniversario de la Academia
Autor/es Sitjar Burguera, Bartolomé
Matèries en català: Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares Aniversaris ; Dret
Matèries en anglès: Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares Anniversaries ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2013, t014, pp. 239-240
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.14.239
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess