Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     De la propietat entesa com un Dret subjectiu al Registre de la Propietat com a mecanisme de seguretat en el tràfic jurídic immobiliari
Autor/es Quintana Petrus, Josep Maria
Matèries en català: Dret de propietat ; Dret
Matèries en anglès: Right of property ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2013, t014, pp. 223-234
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.14.223
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess