Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Discurso de apertura del curso académico 2012-2013 : Cap a una nova regulació del règim econòmic del matrimoni
Autor/es Masot Miquel, Miguel
Matèries en català: Separació de béns ; Matrimoni ; Dret
Matèries en anglès: Separate property ; Marriage ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2013, t014, pp. 21-55
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.14.21
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess