Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Naturaleza y funciones de los Tribunales Superiores de Justicia desde una perspectiva constitucional
Autor/es Monserrat Quintana, Antonio
Matèries en català: Tribunals superiors de justícia ; Dret
Matèries en anglès: Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2012, t013, pp. 277-288
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.13.277
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess