Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Félix Pons, el hombre
Autor/es Zaforteza Calvet, José
Matèries en català: Pons Irazazábal, Fèlix ; Dret
Matèries en anglès: Pons Irazazábal, Fèlix ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2012, t013, pp. 48-52
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.12.48
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess