Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Memoria del curso 2009-2010
Autor/es Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2012, t012, pp. 9-18
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.12.09
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess