Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Jurisprudencia matrimonial canónica
Autor/es Pérez Ramos, Antonio
Matèries en català: Jurisprudència ; Dret canònic ; Dret
Matèries en anglès: Jurisprudence ; Canon law ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2010, t011, pp. 369-372
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.11.369
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess