Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Comentarios a la sentencia nº 76/2009 de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Justicia de las Islas Baleares de fecha de 4 de febrero de 2009, recurso 140/2008. Ponente Fernando Socías Fuster
Autor/es Masot Tejedor, Josep
Matèries en català: Sentències ; Dret
Matèries en anglès: Judgments ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2010, t011, pp. 355-368
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.11.355
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess