Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Discurs de contestació al d'ingrès a l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears del senyor Josep Maria Quintana Petrus
Autor/es Aguiló Monjo, Pedro Antonio
Matèries en català: Llengües -- Dret i legislació ; Llengua pròpia ; Dret
Matèries en castellà: Lenguas -- Legislación
Matèries en anglès: Languages and languages Law and legislation ; Native language ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2010, t011, pp. 81-96
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.11.81
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess