Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El futuro del Estado de las Autonomías
Autor/es López Guerra, Luis
Matèries en català: Comunitats autònomes ; Dret
Matèries en anglès: Spanish autonomous communities ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2007, t009, pp. 157-170
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.09.157
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess