Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Sentencia Nº 1/90Comentario a cargo de D. Miguel Masot Miquel
Autor/es Masot Miquel, Miguel
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 1996, t003, pp. 149-166
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.03.149
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess