Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Rasgos de la circunstancia mixta de parentesco
Autor/es Garcías Planas, Gabriel
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 1996, t003, pp. 83-103
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.03.83
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess