Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Libertad dispositiva 'Mortis causa' y el Derecho Civil en Mallorca
Autor/es Ferrer Pons, Jaime
Matèries en català: Dret civil Mallorca ; Dret
Matèries en anglès: Civil law Spain Majorca ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 1992, t002, pp. 95-110
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.02.95
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess