Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Contestación al discurso de José Zaforteza Calvet
Autor/es Vidal Perelló, Joan
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 1992, t002, pp. 29-33
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.02.29
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess