Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Contestación al discurso de Tomas Mir de la Fuente
Autor/es Coll Carreras, Miguel
Matèries en català: Retenció (Dret) ; Retenció fiscal ; Dret internacional privat ; Dret
Matèries en castellà: Derecho internacional privado ; Retención (Derecho)
Matèries en anglès: Possessory liens ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 1989, t001, pp. 81-89
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.01.81
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess