Examina


Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 1989, vol. 1
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 94 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 1992, vol. 2
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 164 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 1996, vol. 3
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 240 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 1999, vol. 4
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 179 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2001, vol. 5
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 164 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2003, vol. 6
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 151 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2004, vol. 7
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 190 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2006, vol. 8
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 244 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2007, vol. 9
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 180 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2009, vol. 10
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 190 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2010, vol. 11
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 375 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2012, vol. 12
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
-  p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2012, vol. 13
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 414 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2013, vol. 14
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 543 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2014, vol. 15
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 518 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2015, vol. 16
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 688 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2016, vol. 17
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 743 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2017, vol. 18
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 504 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2018, vol. 19 - Extraordinario
ISSN: 2254-2515 ; 
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 208 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2019, vol. 20
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 252 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2020, vol. 21
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 501 p. - 

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2020, vol. 22
Matèries en català: Dret
Matèries en anglès: Law
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 274 p. -