Examina


Adopció internacional -- Dret i legislació -- Espanya
Advocats -- Ètica professional
Allotjament turístic
Alou
Alou -- Illes Balears
Animals -- Protecció -- Dret i legislació
Arbitratge i laude
Arrendament urbà
Bens comuns -- Illes Balears
Bens comuns -- Illes Balears (Eivissa)
Bens inmobles
Cadastres
Capacitat jurídica
Capbreus -- Illes Balears
Clar Garau, Raimundo
Clàusules (Dret)
Comunitats autònomes
Comunitats autònomes espanyoles
Condonació del deute
Conferències
Cònjuges
Conreus -- Illes Balers (Menorca)
Consanguinitat
Contractes
Control jurisdiccional de l'administració
Corrupció administrativa
Cosa jutjada
Crisi financera global, 2007-2009
Delicte
Delictes contra l'administració pública
Delictes fiscals
Desfalc
Desheretament
Deute
Deute empresarial
Discursos acadèmics
Divorci -- Illes Balears
Dones casades
Dret
Dret -- Ensenyament -- Illes Balears
Dret a l'habitatge
Dret Administratiu
Dret canònic
Dret civil
Dret civil -- Illes Balears
Dret civil -- Illes Balears
Dret Civil -- Espanya
Dret civil -- Illes Balears
Dret civil -- Illes Balears (Eivissa)
Dret civil -- Illes Balears (Mallorca)
Dret civil -- Illes Balears (Menorca)
Dret civil -- Legislació
Dret civil -- Mallorca
Dret comparat
Dret concursal
Dret constitucional -- Espanya
Dret consuetudinari
Dret d'aigües -- Illes Balears
Dret de família
Dret de família -- Espanya
Dret de familia -- Illes Balears
Dret de propietat
Dret de propietat -- Illes Balears
Dret de societats
Dret de societats -- Legislació
Dret del treball
Dret feudal
Dret Feudal -- Illes Balears
Dret i ètica
Dret Internacional
Dret internacional -- Illes Balears
Dret internacional privat
Dret Investigació
Dret marítim
Dret marítim -- Illes Balears
Dret medieval -- Mallorca
Dret mercantil
Dret penal
Dret penal -- Espanya
Dret penal -- Interpretació
Dret penal -- Legislació
Dret processal
Dret processal -- Espanya
Dret públic
Dret públic -- Illes Balears
Dret romà
Dret urbanístic
Dret--Ensenyament -- Illes Balears
Drets civils
Drets civils -- Espanya
Drets dels infants -- Espanya
Drets dels infants -- Europa
Drets dels infants -- Illes Balears
Drets reals -- Illes Balears
Economia
Eleccions
Eleccions -- Espanya
Enfiteusi -- Illes Balears
Espòlits
Ètica
Ètica legal
Fideïcomís
Fidúcia
Finances públiques
Furs -- Illes Balears
Furs -- Illes Balears -- Mallorca
Gil, Rafael
Herencies i succesions -- Illes Balears
Herències i succesions -- Illes Balears (Menorca)
Herències i successions
Herències i successions -- Illes Balears
Herències i successions -- Illes Balears ( Menorca)
Herències i successions -- Illes Balears (Mallorca)
Herències i sucessions -- Illes Balears
Hipoteques
Història constitucional -- Espanya
Índexs
Informe -- Espanya -- Illes Balears
Inheritance and succession
Joves-- Protecció, assistència, etc -- Espanya
Juraments
Jurisdicció
Jurisprudència
Jurisprudència processal
Justícia -- Administració
Jutges -- Illes Balears -- Eivissa
Jutges -- Illes Balears -- Mallorca
La Reial Académia de Legislació i Jurisprudencia de les Illes Balears -- Recull d'escrits
Legislació -- Illes Balears --Traduccions al castellà
Llegítima
Llegítima -- Illes Balears
Llengua pròpia
Llengües -- Dret i legislació
Llengües -- Dret i legislació
Lloguers
Llull, Ramon, 1232/3-1315
Lul·lisme
Majúscules
Matrimoni
Matrimoni (Dret canònic)
Matrimoni -- Dret i legislació
Mediació
Monarquia -- Espanya
Necrologies
Necrologis
Noguera Roig, Francisco
Non bis in idem
Norma jurídica
Notariat
Obituari
Objecció de consciència -- Espanya
Obligacions (Dret)
Obligacions (Dret) -- Espanya
Ocupació inmobles
Organització territorial
Parentiu
Parlaments -- Illes Balears
Patrimoni
Patrimoni històric -- Protecció
Pérez Ramos, Antonio -- 1931/2019
Pons Irazazábal, Fèlix
Ports -- Illes Balears -- Menorca -- Ciutadella
Pressupost -- Espanya
Préstecs bancaris
Procediment administratiu
Procediment civil
Procediment civil -- Espanya
Procediment penal
Procediment penal -- Espanya
Propietat
Proverbis -- Història i crítica
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación -- Illes Balears
Reforma legal -- Espanya
Reformes constitucionals -- Espanya
Registre de la propietat
Registre de la propietat -- Illes Balears (Mallorca)
Reigosa Reigosa, Ángel --1933/2017
Representació proporcional -- Espanya
Responsabilitat civil
Responsabilitat de l'Estat
Responsabilitat patronal
Retenció (Dret)
Retenció fiscal
Revistes -- Índexs
Salut mental -- Dret i legislació -- Espanya
Sancions administratives
Sentències
Separació de béns
Separació de béns -- Illes Balears
Separació de Béns -- Illes Balears (Eivissa)
Servitud de pas
Servituds (Dret)
Societat de guanys -- Illes Balears
Solidaritat (Dret)
Tellez Miguelez, Francisco
Temps compartit (Béns immobles)
Tinença de la terra -- Dret i legislació
Tinença de la terra -- Dret i legislació
Treball -- Accidents
Tribunals superiors de justícia
Tribunals suprems
Tutela i curatela -- Espanya
Unions estables de parella
Unions estables de parella -- Catalunya
Universitats -- Història
Universitats -- Illes Balears
Usdefruit vidual -- Illes Balears