Bellpuig


Bellpuig

La revista Bellpuig va néixer el cinc de gener de 1960 fruit d’una quimera d’un grupet d’artanencs amants de la cultura i la informació, al capdavant dels quals, l’aleshores rector de la parròquia d’Artà, mossèn Mateu Galmés i Galmés. Com a segon títol figurà el d’Organo de la Parroquia de la Transfiguración del Señor.

El nom de la revista va ser elegit pel franciscà pare Rafel Ginard Bauçà, aleshores membre de la comunitat del convent d’Artà.

Bellpuig va començar sent mensual i ho va ser fins al juny de l’any 1980, data en què va passar a ser quinzenal. Al primer número, de quatre planes, hi van col·laborar Mateu Galmés Galmés, Llorenç Lliteras Lliteras, el pare Rafel Ginard Bauçà, pioner en l’escriptura del nostre idioma, Jaume Casellas Flaquer, Jordi Vicens Bauçà, Joan Ginard Cantó i Gabriel Fuster (Asdoro), corresponsal de la Colònia. També ajudaren en les feines d’administració Cristòfol Lliteras, Sebastià Riera i Jaume Flaquer.

Més endavant ja hi entraren altres col·laboradors, fins a arribar a més de cent les persones que d’una forma o altra han donat continuïtat a la revista.

Des de fa un any, la revista Bellpuig ha deixat de dependre de la parròquia i s’ha convertit en una fundació, anomenada Fundació Revista Bellpuig, la qual està comandada per un patronat, del qual és i serà president honorífic la persona que té el càrrec de rector de la parròquia i els seus successors.

Actualment la Redacció de Bellpuig és formada pels membres següents, els quals pertanyen al Patronat de la Fundació: Antoni Amorós, Guillem Bisquerra, Rafel Carrió, Antoni Esteva, Lluís Gili, Pere J. Llull i Rafel Pérez.

Hi col·laboren habitualment: Guillem Amorós, Cristòfol Carrió, Juanjo Cladera, David Escanellas, Joan Martí i Joan Caldentey, com a corresponsal de la Colònia.

S’han complit 50 anys. La revista Bellpuig actualment és una de les revistes de més prestigi de les Illes Balears, en la qual es reflecteix la vida social i cultural del poble artanenc. Se n’editen quinzenalment un miler d’exemplars, repartits entre el nostre municipi d’Artà, pobles de les Illes Balears, Palma, Península i, alguns, a l’estranger, amb una mitjana de 52 pàgines per número.

L’equip de la Redacció agraeix a tots els que hi han col·laborat durant aquest mig segle que hagin fet que hagi pogut arribar a aquesta data tan important: les noces d’or.

Aquesta col-lecció consta de 1053 articles