Registro completo
Títol:     Bellpuig 1997, núm. 572
Editor: Fundació Revista Bellpuig
Font:  Bellpuig, núm. 572 (1997)
Dipòsit legal:  PM 57-1969
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess