Registro completo
Títol:     Bellpuig 1983, núm. 059
Editor: Fundació Revista Bellpuig
Font:  Bellpuig, núm. 59 (1983)
Dipòsit legal:  PM 57-1969
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess