Registro completo
Títol:     Bellpuig 1970, núm. 016
Editor: Fundació Revista Bellpuig
Font:  Bellpuig, núm. 16 (1970)
Dipòsit legal:  PM 57-1969
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess