Registro completo
Títol:     Aurora patriótica mallorquina 1813, tom 3, núm. 84
Autor/es Editor
Editor:  Imp. de Miguel Domingo
Matèries en català: Història ; 1808/1814, Invasió Napoleònica.
Matèries en anglès: History ; Napoleonic Conquest, 1808-1814.
Font:  Aurora patriótica mallorquina, tom 3, núm. 84 (1813)