Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Àmbits de la ludotecaacomodació entre concepte i ubicació
Autor/es Marín i Santiago, Imma
Matèries en català: Educació ; Esports.
Matèries en anglès: Education ; Sports.
Abstract:  Abstract not available
Font:  L'Arc 2000, no. 11, pp. 27-31
Identificador:  1136-8969
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess