Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Acció tutorial en situacions de conflicte: material didàctic
Autor/es Institut de Ciències de l'Educació. Universitat de les Illes Balears
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Abstract:  Abstract not available
Font:  L'Arc 1999, no. 9, p. 45
Identificador:  1136-8969
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess