Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aranguren: educació moral, objectius i continguts
Autor/es Rincón Verdera, Joan Carles
Matèries en català: Educació ; Filosofia.
Matèries en anglès: Education ; Philosophy.
Abstract:  Abstract not available
Font:  L'Arc 1998, no. 6, pp. 44-45
Identificador:  1136-8969
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess