Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Albert Catalan Fernández, un utòpic de conviccions fermesEntrevista
Autor/es Morey Suau, Catalina
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Abstract:  Abstract not available
Font:  L'Arc 1996, no. 1, pp. 29-30
Identificador:  1136-8969
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess