Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Avaluació del desenvolupament del projecte lingüístic de centre
Autor/es Vives Madrigal, Miquel
Matèries en català: Educació ; Filologia i lingüística.
Matèries en anglès: Education ; Philology and linguistics.
Abstract:  Abstract not available
Font:  L'Arc 1996, no. 1, pp. 3-9
Identificador:  1136-8969
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess