Examina


L'Arc 1996, vol. 1
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 68 p. - 

L'Arc 1996, vol. 2
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 64 p. - 

L'Arc 1997, vol. 3
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 56 p. - 

L'Arc 1997, vol. 4
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 48 p. - 

L'Arc 1998, vol. 5
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 84 p. - 

L'Arc 1998, vol. 6
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 64 p. - 

L'Arc 1998, vol. 7
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 56 p. - 

L'Arc 1999, vol. 10
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 60 p. - 

L'Arc 1999, vol. 8
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 72 p. - 

L'Arc 1999, vol. 9
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 64 p. - 

L'Arc 2000, vol. 11
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 64 p. - 

L'Arc 2001, vol. 12
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 68 p. - 

L'Arc 2001, vol. 13
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 52 p. - 

L'Arc 2001, vol. 14
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 52 p. - 

L'Arc 2002, vol. 15
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació (Palma)
ISSN: 1136-8969 ; 
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 68 p. -