Examina


Albert Catalan Fernández, un utòpic de conviccions fermes Entrevista - Morey Suau, Catalina
L'Arc 1996, no. 1, pp. 29-30 - 3 p. - 
Ver registro completo
Ara que parlam de valors, parlem de rondalles  - Rosselló Cerdà, Ramon
L'Arc 1996, no. 2, pp. 16-22 - 7 p. - 
Ver registro completo
Avaluació del desenvolupament del projecte lingüístic de centre  - Vives Madrigal, Miquel
L'Arc 1996, no. 1, pp. 3-9 - 7 p. - 
Ver registro completo
Ciències de la naturalesa a ESO: un projecte per a les Balears  - Catalan Fernàndez, Albert; Catany, Miquel
L'Arc 1996, no. 1, pp. 37-40 - 4 p. - 
Ver registro completo
Contes i rondalles a les escoles d'immersió lingüística  - Sobrevias Servet, Maria Montserrat
L'Arc 1996, no. 1, pp. 24-25 - 2 p. - 
Ver registro completo
Currículum propi per a les Illes Balears? Malgrat tot..., sí, gràcies  - Sbert i Garau, Miquel
L'Arc 1996, no. 1, pp. 32-36 - 5 p. - 
Ver registro completo
Del currículum a la pràctica docent a l'àrea de llengua i literatura catalana a l'IES de Calvià  - Pont Riera, Catalina
L'Arc 1996, no. 1, pp. 45-46 - 2 p. - 
Ver registro completo
El Mapa escolar  - Llinàs Ferrà, Bartomeu
L'Arc 1996, no. 1, pp. 53-54 - 2 p. - 
Ver registro completo
El mapa escolar des d'una perspectiva no urbana  - Quetgles Pons, Bartomeu
L'Arc 1996, no. 1, pp. 48-50 - 3 p. - 
Ver registro completo
El programa Partnership i l'estudi de problemes mediambientals a l'IES Josep Sureda i Blanes  - Bestard, Immaculada; Juan, Xavier; Lobón, Olga; March, Jaume
L'Arc 1996, no. 1, pp. 55-57 - 3 p. - 
Ver registro completo
El Projecte Plenamar: recursos didàctics de llengua i literatura  - Seminari de Didàctica del Català de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB
L'Arc 1996, no. 1, pp. 21-23 - 3 p. - 
Ver registro completo
El projecte VISPRO: l'ordinador com a eina educativa  - Servera Barceló, Mateu
L'Arc 1996, no. 2, pp. 53-56 - 4 p. - 
Ver registro completo
Emocions, actituds i formació del professorat  - Alzina Seguí, Pere
L'Arc 1996, no. 1, pp. 18-20 - 3 p. - 
Ver registro completo
En què s'ha convertit el mapa escolar?  - Institut d'Ensenyament Secundari ses Estacions
L'Arc 1996, no. 1, p. 52 - 1 p. - 
Ver registro completo
Germans del somni. Aproximació als paral·lelismes entre el cinema i el relat meravellós  - Genovart, Gabriel
L'Arc 1996, no. 2, pp. 3-9 - 7 p. - 
Ver registro completo
L'associació cultural Àgora en el seu Xè. aniversari  - Sáez Isern, Francesc
L'Arc 1996, no. 2, pp. 49-52 - 4 p. - 
Ver registro completo
L'avaluació de la qualitat docent a la Universitat de les Illes Balears  - Mairata Creus, Maria Jesús; Servera Barceló, Mateu
L'Arc 1996, no. 2, pp. 45-48 - 4 p. - 
Ver registro completo
La casa museu com a memòria de l'individu. Algunes consideracions sobre aquesta tipologia  - Cid Moragas, Daniel
L'Arc 1996, no. 2, pp. 57-59 - 3 p. - 
Ver registro completo
La docència en llengua catalana: professors reciclats i pràctica professional  - Oliver Trobat, Miquel F.
L'Arc 1996, no. 2, pp. 39-44 - 6 p. - 
Ver registro completo
Les ciències socials a l'ESO. Un projecte per a les Balears  - Alzina i Mestre, Jaume
L'Arc 1996, no. 1, pp. 41-43 - 3 p. - 
Ver registro completo
Les rondalles a l'escola  - Font, Antoni; Martí, Caterina
L'Arc 1996, no. 2, pp. 25-27 - 3 p. - 
Ver registro completo
Literatura de tradició oral i currículum  - Sbert i Garau, Miquel
L'Arc 1996, no. 2, pp. 12-15 - 4 p. - 
Ver registro completo
Mallorca i l'origen del Pestalozzianisme 250 anys del naixement de Johann H. Pestalozzi - Colom Cañellas, Antoni J.
L'Arc 1996, no. 1, pp. 10-14 - 5 p. - 
Ver registro completo
Manderley, entre les boires del mite  - Genovart, Gabriel
L'Arc 1996, no. 2, pp. 10-11 - 2 p. - 
Ver registro completo
Mapa escolar: treballant per al futur  - Castaño Calvo, Emilio
L'Arc 1996, no. 1, p. 51 - 1 p. - 
Ver registro completo
Maria Cinta Tarré i Font, de la vida activa a activar la vida  - Morey Suau, Catalina; Tarré i Font, Maria Cinta
L'Arc 1996, no. 2, pp. 28-29 - 2 p. - 
Ver registro completo
Parlaments pronunciats a l'acte de presentació del llibre Manual per protegir-se de mestres i educadors de Victor Gayà  - Janer Manila, Gabriel; Pol, Antoni; Santandreu, Jaume; Gayà, Víctor
L'Arc 1996, no. 1, pp. 58-62 - 5 p. - 
Ver registro completo
Quatre mots sobre el currículum de l'àrea de llengua catalana i literatura a l'ESO  - Gelabert i Mas, Joan
L'Arc 1996, no. 1, p. 44 - 1 p. - 
Ver registro completo
Situació econòmica i pressions del caciquisme sobre el magisteri illenc al voltant de la Restauració  - Vilanova Ripoll, Catalina M.
L'Arc 1996, no. 2, pp. 33-38 - 6 p. - 
Ver registro completo
Teatre i ensenyament  - Trapero Llobera, Aina Patrícia
L'Arc 1996, no. 2, pp. 30-32 - 3 p. - 
Ver registro completo
Un acostament didàctic al món de les possessions mallorquines  - Peñarrubia i Marquès, Isabel
L'Arc 1996, no. 1, pp. 26-28 - 3 p. - 
Ver registro completo
Vers una avaluació de la docència a la UIB  - Mairata Creus, Maria Jesús; Morey Suau, Catalina
L'Arc 1996, no. 1, pp. 15-17 - 3 p. - 
Ver registro completo
Viure les rondalles en un programa d'immersió  - Roig, Maria Rosa
L'Arc 1996, no. 2, pp. 23-24 - 2 p. - 
Ver registro completo