Examina


Abeyà, Elisabet [1]
Aguiló Serra, Francesc [1]
Aloy, Josep Maria [2]
Alzina i Mestre, Jaume [1]
Alzina Seguí, Pere [4]
Amengual Coll, Gabriel [1]
Antich i Oliver, Francesc [1]
Associació Internacional de Ciutats Educadores [1]
Ballester Brage, Lluís [1]
Barceló Castillo, Sebastià [1]
Barceló Ginard, Bartomeu Joan [1]
Bassa Martín, Ramon [3]
Bauzà Sampol, Antoni [1]
Bernardinis, Annamaria [1]
Bestard, Immaculada [1]
Bonet, B. [1]
Bujosa Homar, Francesc [1]
Cabot Ramis, Mateu [1]
Caivano, Fabricio [2]
Calviño Andreu, Celso [1]
Carreras Tudurí, Ferran [1]
Cassany, Daniel [1]
Castaño Calvo, Emilio [1]
Catalan Fernàndez, Albert [2]
Catany, Miquel [2]
Chartier, Anne-Marie [1]
Cid Moragas, Daniel [1]
Colom Cañellas, Antoni J. [2]
Colomer, Teresa [2]
Comas Rubí, Francesca [1]
Costa Ferrer, Maria [1]
Crespí i Ramis, Rafel [1]
Cusatelli, Giorgio [1]
Despinette, Janine [1]
Dols Salas, Aina [1]
Durán i Armengol, Teresa [2]
Font, Antoni [1]
Franco i Giner, Josep [1]
Fullana Puigserver, Pere [1]
Gasol, Anna [1]
Gayà, Víctor [1]
Gelabert i Mas, Joan [1]
Gelabert, A. [1]
Genovart, Gabriel [6]
González, Núria [1]
Gotzens Busquets, C. [1]
Grimalt, Francisca [1]
Grup d'Investigació i Formació Social i Educativa [3]
Hernández, Toni [1]
Institut d'Ensenyament Secundari ses Estacions [1]
Institut de Ciències de l'Educació. Universitat de les Illes Balears [11]
Janer Manila, Gabriel [6]
Janer Mulet, Maria de la Pau [1]
Jaume Campaner, Miquel [1]
Juan, Rafael [1]
Juan, Xavier [1]
Lisimachio, Jean-Louis [1]
Lladó, Joana [1]
Llauger Rosselló, Aina [1]
Llinàs Ferrà, Bartomeu [1]
Llorens López, Joan-Ferran [1]
Lobón, Olga [1]
López, M. Pilar [1]
López, Nicole [1]
Luca de Tena, Carmen [2]
Mairata Creus, Maria Jesús [4]
March Cerdà, Martí Xavier [1]
March Serra, Jaume [1]
March, Jaume [1]
Marcos Llinàs, Mònica [1]
Marín i Santiago, Imma [1]
Martí, Caterina [1]
Martínez Oliver, Bartomeu [1]
Mas Pocoví, Lluc [1]
Mas Vicens, Margalida [1]
Mesquida Cantallops, Joan Antoni [1]
Morey Suau, Catalina [11]
Morey, Pere B. [1]
Moyà Niell, Pere [1]
Munar Munar, Felip [2]
Muñoz Martínez, Dora [1]
Muñoz, Dora [1]
Muntaner Guasp, Joan Jordi [1]
Obiols Suari, Núria [1]
Oliver i Ferrer, Rafel [1]
Oliver Jaume, Jaume [3]
Oliver Trobat, Miquel F. [3]
Palou Sampol, Pere [1]
Pastor, Francisca [1]
Peñarrubia i Marquès, Isabel [1]
Pérez Castelló, Josep Antoni [1]
Pérez Valverde, Juan José [1]
Pol, Antoni [1]
Polo Fernández, Pere [1]
Ponseti Verdaguer, Francesc Xavier [1]
Pont Riera, Catalina [1]
Quetgles Pons, Bartomeu [1]
Quintana i Torres, Antoni J. [1]
Ramon Andreu, Maria Magdalena [1]
Rayó, Miquel [1]
Rincón Verdera, Joan Carles [1]
Ripoll, Andrés [1]
Rius, Aurora [1]
Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel [4]
Roig Muntaner, Antoni [1]
Roig Rodríguez, M. Antònia [1]
Roig, Maria Rosa [1]
Rosselló Cerdà, Ramon [1]
Rosselló Ramon, Maria Rosa [1]
Sáez Isern, Francesc [1]
Salas Salas, Catalina [1]
Sampol i Fornés, Jerònia [1]
Santandreu, Jaume [1]
Santisteban, Hermínia [1]
Sbert i Garau, Miquel [3]
Segura Cortés, Pere A. [1]
Seminari de Didàctica del Català de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB [1]
Servera Barceló, Mateu [3]
Sobrevias Servet, Maria Montserrat [1]
Sureda García, Bernat [1]
Sureda Negre, Jaume [1]
Tarré i Font, Maria Cinta [1]
Teberosky, Ana [1]
Tejerina Lobo, Isabel [1]
Toledo, Maria Bel [1]
Torres Escuriola, Encarna [1]
Torres Torres, Marià [1]
Trapero Llobera, Aina Patrícia [1]
Trilla i Bernet, Jaume [1]
Valdivielso Navarro, Joaquín [1]
Valero i Martí, Gaspar [1]
Vallespir Soler, Jordi [1]
Valriu Llinàs, Caterina [1]
Valverde Garcia, Llorenç [1]
Vicens Mir, Gabriel [1]
Vilanova Ripoll, Catalina M. [2]
Vives Madrigal, Miquel [1]