Examina


Educació de la dona a Mallorca, primer terç del segle XX: IES, Palma, 1915  - Roig Rodríguez, M. Antònia
L'Arc 1998, no. 5, pp. 25-28 - 4 p. - 
Ver registro completo
Eficàcia docent i formació del professorat la formació: solució o problema? - Oliver Trobat, Miquel F.
L'Arc 1998, no. 7, pp. 28-30 - 3 p. - 
Ver registro completo
El català uneix els ports de Balears, Tarragona i Barcelona per mitjà de les noves tecnologies  - Rius, Aurora; Santisteban, Hermínia; López, M. Pilar
L'Arc 2001, no. 13, pp. 44-48 - 5 p. - 
Ver registro completo
El cosmos i Andreu Ripoll  - Oliver i Ferrer, Rafel; Ripoll, Andrés
L'Arc 1998, no. 7, pp. 47-51 - 5 p. - 
Ver registro completo
El joc a l'escola utilització del joc dins la classe d'educació física - Ponseti Verdaguer, Francesc Xavier; Palou Sampol, Pere
L'Arc 1998, no. 6, pp. 57-59 - 3 p. - 
Ver registro completo
El joc com a eina educativa  - Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel; González, Núria
L'Arc 2000, no. 11, pp. 17-18 - 2 p. - 
Ver registro completo
El joc dramàtic a l'educació primària  - Tejerina Lobo, Isabel
L'Arc 1999, no. 8, pp. 47-52 - 6 p. - 
Ver registro completo
El joc en el desenvolupament del nin durant els primers anys de vida  - Pérez Castelló, Josep Antoni
L'Arc 2000, no. 11, pp. 23-26 - 4 p. - 
Ver registro completo
El Mapa escolar  - Llinàs Ferrà, Bartomeu
L'Arc 1996, no. 1, pp. 53-54 - 2 p. - 
Ver registro completo
El mapa escolar des d'una perspectiva no urbana  - Quetgles Pons, Bartomeu
L'Arc 1996, no. 1, pp. 48-50 - 3 p. - 
Ver registro completo
El moviment de renovació educativa a Mallorca, 1900-1936. Aportacions per a un model del seu estudi  - Vilanova Ripoll, Catalina M.
L'Arc 1998, no. 5, pp. 17-23 - 7 p. - 
Ver registro completo
El museu, un instrument d'aprenentatge del segle XXI  - Martínez Oliver, Bartomeu
L'Arc 2001, no. 14, pp. 9-12 - 4 p. - 
Ver registro completo
El programa Partnership i l'estudi de problemes mediambientals a l'IES Josep Sureda i Blanes  - Bestard, Immaculada; Juan, Xavier; Lobón, Olga; March, Jaume
L'Arc 1996, no. 1, pp. 55-57 - 3 p. - 
Ver registro completo
El Projecte Plenamar: recursos didàctics de llengua i literatura  - Seminari de Didàctica del Català de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB
L'Arc 1996, no. 1, pp. 21-23 - 3 p. - 
Ver registro completo
El projecte VISPRO: l'ordinador com a eina educativa  - Servera Barceló, Mateu
L'Arc 1996, no. 2, pp. 53-56 - 4 p. - 
Ver registro completo
El seminari d'especialitat cientificotècnic  - Vicens Mir, Gabriel; Mesquida Cantallops, Joan Antoni
L'Arc 2001, no. 12, pp. 59-61 - 3 p. - 
Ver registro completo
El tractament de llengües al currículum del projecte educatiu al projecte lingüístic - Munar Munar, Felip
L'Arc 1998, no. 6, pp. 25-30 - 6 p. - 
Ver registro completo
Elements per a una sociologia de l'escola durant el franquisme a les Illes Balears 1940-1979  - March Cerdà, Martí Xavier
L'Arc 1998, no. 5, pp. 38-41 - 4 p. - 
Ver registro completo
Elisabet Abeyà Lafontana per tornar a contar contes... en esperanto - Morey Suau, Catalina
L'Arc 1999, no. 9, pp. 48-51 - 4 p. - 
Ver registro completo
Elogi de la lectura, un plaer amenaçat  - Janer Manila, Gabriel
L'Arc 2002, no. 15, pp. 34-38 - 5 p. - 
Ver registro completo
Els corrents actuals en la investigació rondallística  - Cusatelli, Giorgio
L'Arc 2001, no. 12, pp. 14-18 - 5 p. - 
Ver registro completo
Els ensenyaments de la història... algunes reflexions sobre la secundària obligatòria - Alzina Seguí, Pere
L'Arc 2001, no. 13, pp. 38-43 - 6 p. - 
Ver registro completo
Els sense terra: un projecte pedagògic per al segle XXI  - Valdivielso Navarro, Joaquín
L'Arc 1998, no. 6, pp. 53-56 - 4 p. - 
Ver registro completo
Els textos fundacionals de la LIJ [literatura infantil i juvenil]  - Durán i Armengol, Teresa
L'Arc 2001, no. 12, pp. 19-29 - 11 p. - 
Ver registro completo
Emocions, actituds i formació del professorat  - Alzina Seguí, Pere
L'Arc 1996, no. 1, pp. 18-20 - 3 p. - 
Ver registro completo
En què s'ha convertit el mapa escolar?  - Institut d'Ensenyament Secundari ses Estacions
L'Arc 1996, no. 1, p. 52 - 1 p. - 
Ver registro completo
Enfocaments teòrics sobre la disciplina escolar  - Luca de Tena, Carmen; Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel
L'Arc 1999, no. 9, pp. 3-9 - 7 p. - 
Ver registro completo
Entre l'ahir i l'avui de la literatura infantil crònica dels estudis de literatura infantil catalana a Mallorca, 1977/8-2002 - Bassa Martín, Ramon
L'Arc 2002, no. 15, pp. 39-51 - 13 p. - 
Ver registro completo
Entrevista amb la dra. Concepció Gotzens  - Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel; Gotzens Busquets, C.
L'Arc 1999, no. 9, pp. 10-11 - 2 p. - 
Ver registro completo
Església i educació a la Mallorca del segle XX  - Fullana Puigserver, Pere
L'Arc 1998, no. 5, pp. 42-49 - 8 p. - 
Ver registro completo