Examina


L'amor de les tres taronges, Es tit i sa tita ... dos volums de rondalles mallorquines per a ordinador  - Institut de Ciències de l'Educació. Universitat de les Illes Balears
L'Arc 2002, no. 15, pp. 60-63 - 4 p. - 
Ver registro completo
L'art de la seducció electrònica: un viatge a través de webs, cederoms, disquets...  - Ramon Andreu, Maria Magdalena
L'Arc 1997, no. 4, pp. 32-34 - 3 p. - 
Ver registro completo
L'associació cultural Àgora en el seu Xè. aniversari  - Sáez Isern, Francesc
L'Arc 1996, no. 2, pp. 49-52 - 4 p. - 
Ver registro completo
L'avaluació de la qualitat docent a la Universitat de les Illes Balears  - Mairata Creus, Maria Jesús; Servera Barceló, Mateu
L'Arc 1996, no. 2, pp. 45-48 - 4 p. - 
Ver registro completo
L'educació ambiental i la ciutat  - Llauger Rosselló, Aina
L'Arc 1999, no. 10, pp. 23-27 - 5 p. - 
Ver registro completo
L'educació en valors en el projecte Filosofia 6/18  - Mas Vicens, Margalida
L'Arc 1997, no. 4, pp. 13-17 - 5 p. - 
Ver registro completo
L'entrada al món de ficció: com comencen les històries  - Colomer, Teresa
L'Arc 1999, no. 8, pp. 24-28 - 5 p. - 
Ver registro completo
L'escola com a espai de socialització: el maltractament i la intimidació entre iguals  - Grup d'Investigació i Formació Social i Educativa
L'Arc 1999, no. 9, pp. 26-27 - 2 p. - 
Ver registro completo
L'escola normal de la postguerra  - Janer Manila, Gabriel
L'Arc 1998, no. 5, pp. 33-37 - 5 p. - 
Ver registro completo
L'escultura de Joan Miró: un camí més per a l'aprenentatge a l'educació infantil  - Salas Salas, Catalina
L'Arc 1997, no. 4, pp. 37-40 - 4 p. - 
Ver registro completo
L'esperit de la Mediterrània a la literatura infantil i juvenil  - Janer Manila, Gabriel
L'Arc 1999, no. 8, pp. 17-23 - 7 p. - 
Ver registro completo
L'essencial no és avaluable  - Janer Manila, Gabriel
L'Arc 1998, no. 7, pp. 9-11 - 3 p. - 
Ver registro completo
L'hort escolar com a eina per adquirir valors, normes i actituds al CP Rafal Vell  - Calviño Andreu, Celso; Sampol i Fornés, Jerònia
L'Arc 2001, no. 14, pp. 37-41 - 5 p. - 
Ver registro completo
L'informe Bricall i la millora de la qualitat a la universitat  - Ballester Brage, Lluís
L'Arc 2001, no. 12, pp. 43-51 - 9 p. - 
Ver registro completo
La casa museu com a memòria de l'individu. Algunes consideracions sobre aquesta tipologia  - Cid Moragas, Daniel
L'Arc 1996, no. 2, pp. 57-59 - 3 p. - 
Ver registro completo
La ciutat i l'educació de la por  - Obiols Suari, Núria; Trilla i Bernet, Jaume
L'Arc 1999, no. 10, pp. 12-15 - 4 p. - 
Ver registro completo
La comunicació no verbal en l'ensenyança de les llengües estrangeres  - Marcos Llinàs, Mònica
L'Arc 2001, no. 13, pp. 25-31 - 7 p. - 
Ver registro completo
La construcció dels edificis escolars i la consolidació del sistema educatiu a les Illes Balears: una introducció històrica  - Oliver Jaume, Jaume
L'Arc 1998, no. 5, pp. 13-16 - 4 p. - 
Ver registro completo
La convivència en els centres de secundària  - March Serra, Jaume
L'Arc 1999, no. 9, pp. 18-19 - 2 p. - 
Ver registro completo
La cultura popular  - Munar Munar, Felip
L'Arc 2001, no. 13, pp. 33-37 - 5 p. - 
Ver registro completo
La diferència que ens iguala  - Durán i Armengol, Teresa
L'Arc 1999, no. 8, pp. 35-39 - 5 p. - 
Ver registro completo
La docència en llengua catalana: professors reciclats i pràctica professional  - Oliver Trobat, Miquel F.
L'Arc 1996, no. 2, pp. 39-44 - 6 p. - 
Ver registro completo
La formació inicial del professorat de ciències en la secundària: problemes i propostes  - Catany, Miquel; Catalan Fernàndez, Albert
L'Arc 1998, no. 6, pp. 46-52 - 7 p. - 
Ver registro completo
La formació permanent del professorat enquesta - Institut de Ciències de l'Educació. Universitat de les Illes Balears
L'Arc 1998, no. 7, pp. 3-8 - 6 p. - 
Ver registro completo
La formació permanent del professorat a l'ICE-UIB 1976-1997  - Oliver Trobat, Miquel F.
L'Arc 1998, no. 5, pp. 74-78 - 5 p. - 
Ver registro completo
La formació permanent del professorat i els moviments de renovació pedagògica  - Segura Cortés, Pere A.
L'Arc 1998, no. 7, pp. 31-34 - 4 p. - 
Ver registro completo
La formació permanent del professorat. Vigència i àmbits de planificació  - Moyà Niell, Pere
L'Arc 1998, no. 7, pp. 12-16 - 5 p. - 
Ver registro completo
La formació professional ara mateix  - Gelabert, A.; Bonet, B.
L'Arc 1997, no. 3, pp. 13-14 - 2 p. - 
Ver registro completo
La geografia i la història de les Illes Balears a l'ESO un camí per a la rehabilitació professional i l'ensenyament en diàleg - Quintana i Torres, Antoni J.
L'Arc 2000, no. 11, pp. 7-16 - 10 p. - 
Ver registro completo
La glosa com a instrument didàctic  - Llorens López, Joan-Ferran
L'Arc 2000, no. 11, pp. 55-56 - 2 p. - 
Ver registro completo
La inclusió d'alumnes amb nee a l'ESO: un obstacle o un motiu per millorar la pràctica educativa?  - Muntaner Guasp, Joan Jordi
L'Arc 1999, no. 9, pp. 39-43 - 6 p. - 
Ver registro completo
La intervenció educativa en escriptura: un art o una tècnica?  - Alzina Seguí, Pere
L'Arc 1997, no. 3, pp. 48-50 - 3 p. - 
Ver registro completo
La intervenció educativa en la formació de lectors  - Colomer, Teresa
L'Arc 2002, no. 15, pp. 26-33 - 8 p. - 
Ver registro completo
La intervenció i la prevenció en la problemàtica del maltractament entre iguals a l'escola  - Grup d'Investigació i Formació Social i Educativa
L'Arc 1999, no. 9, pp. 28-31 - 4 p. - 
Ver registro completo
La irrevocable modernitat del llibre  - Lisimachio, Jean-Louis
L'Arc 1999, no. 8, p. 4 - 1 p. - 
Ver registro completo
La literatura en colors  - Despinette, Janine
L'Arc 1999, no. 8, pp. 40-42 - 3 p. - 
Ver registro completo
La literatura infantil i juvenil catalana a final del segle XX  - Aloy, Josep Maria
L'Arc 2001, no. 12, pp. 30-42 - 13 p. - 
Ver registro completo
La literatura infantil i juvenil catalana al final del segle XX  - Aloy, Josep Maria
L'Arc 1999, no. 8, pp. 12-16 - 5 p. - 
Ver registro completo
La lluentor dels mots  - Caivano, Fabricio
L'Arc 2002, no. 15, pp. 8-24 - 18 p. - 
Ver registro completo
La nostra universitat a final de segle  - Bujosa Homar, Francesc
L'Arc 1998, no. 5, pp. 9-12 - 4 p. - 
Ver registro completo
La novel·la històrica en la literatura juvenil catalana contemporània: una eina de recobrament nacional?  - Valriu Llinàs, Caterina
L'Arc 1999, no. 8, pp. 53-54 - 2 p. - 
Ver registro completo
La petita poesia oral: els jocs lingüístics i el llenguatge oral a l'aula  - Bassa Martín, Ramon
L'Arc 1999, no. 8, pp. 58-65 - 8 p. - 
Ver registro completo
La poesia de tradició oral: funcionalitat pedagògica  - Sbert i Garau, Miquel
L'Arc 1997, no. 3, pp. 7-12 - 6 p. - 
Ver registro completo
La professora Montserrat Casas, síndica de greuges de la UIB  - Institut de Ciències de l'Educació. Universitat de les Illes Balears
L'Arc 2000, no. 11, pp. 3-5 - 3 p. - 
Ver registro completo
La UIB, a la recerca de la pròpia història  - Roig Muntaner, Antoni
L'Arc 2001, no. 13, pp. 3-8 - 6 p. - 
Ver registro completo
Les arts en acció entrevista a Mercè Gambús Saiz, vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals - Institut de Ciències de l'Educació. Universitat de les Illes Balears
L'Arc 2002, no. 15, pp. 3-7 - 5 p. - 
Ver registro completo
Les ciències socials a l'ESO. Un projecte per a les Balears  - Alzina i Mestre, Jaume
L'Arc 1996, no. 1, pp. 41-43 - 3 p. - 
Ver registro completo
Les nines juguen amb pepes  - Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel
L'Arc 2000, no. 11, pp. 48-54 - 7 p. - 
Ver registro completo
Les rondalles a l'escola  - Font, Antoni; Martí, Caterina
L'Arc 1996, no. 2, pp. 25-27 - 3 p. - 
Ver registro completo
Les tecnologies de la mirada  - Franco i Giner, Josep
L'Arc 2001, no. 12, pp. 62-64 - 3 p. - 
Ver registro completo
Literatura de tradició oral i currículum  - Sbert i Garau, Miquel
L'Arc 1996, no. 2, pp. 12-15 - 4 p. - 
Ver registro completo
Llorenç Huguet Rotger Rector de la UIB - Morey Suau, Catalina
L'Arc 1998, no. 5, pp. 3-8 - 6 p. - 
Ver registro completo