Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

alzamora (2) riera (5) jaume (4)


Presentació  - Santiago Rodríguez, Fina ; Alzamora Riera, Jaume ; Cifre Rodríguez, Josep A.
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021, pp 11-12
Resum-abstract: 
Abstract not available
Matèries en català: Joves ; Joventut -- Revistes.
Matèries en anglès: Youth ; Social Sciences.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4.1839767 - 2 p. - Ver registro completo

Presentació  - Santiago Rodrígez, Fina ; Alzamora Riera, Jaume ; Maria Ballaster, Miquel Àngel ; Losa Marí, Salvador ; Parellada i Torres, Vanessa ; Cifre Rodríguez, Josep A.
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp 9-12
Resum-abstract: 
Abstract not available
Matèries en català: Joventut -- Anuaris.
Matèries en anglès: Youth -- Yearbooks.Identificador: 2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 2.9287837 - 4 p. - Ver registro completo