Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

oliver (5) lluis (6) josep (5) torello (3)


Introducció  - Pascual Barrio, Belén ; Oliver Torelló, Josep Lluis
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 19-23
Resum-abstract: 
Abstract not available
Matèries en català: Adolescents -- Illes Balears ; Joves -- Illes Balears -- Revistes ; Joventut ; Adolescents -- Psicologia.
Matèries en anglès: Youth -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Teenagers -- Spain -- Balearic Islands ; Adolescent psychology.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 5.362702 - 5 p. - Ver registro completo

Introducció  - Pascual Barrio, Belén ; Oliver Torelló, Josep Lluís
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 17-19
Resum-abstract: 
Abstract not available
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Joves -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en anglès: Youth -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 5.362702 - 3 p. - Ver registro completo

La convivència escolar des de la percepció dels adolescents  - Oliver Torelló, Josep Lluis ; Vives Barceló, Marga ; Escoda trobat, Marta
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 369-386
Resum-abstract: 
[cat] Al capítol que presentam es recullen els resultats obtinguts en la rèplica que, l’any 2017, hem realitzat d’un estudi que sobre convivència escolar es va fer l’any 2010 (Govern de les Illes Balears, 2011). En aquest capítol, en concret, s’analitzen les percepcions dels alumnes de 25 centres d’educació secundària de les Illes Balears, tant centres públics com concertats. En total es varen enquestar 2.156 alumnes. Els resultats evidencien, en els 7 anys transcorreguts des de la realització del primer estudi, una millora en gairebé tots els indicadors relacionats amb la convivència escolar.
[spa] El capítulo que se presenta incorpora los resultados obtenidos en la réplica que, en el año 2017, se ha realizado sobre un estudio de convivencia escolar del 2010 (Govern de les Illes Balears, 2010). En este capítulo, en concreto, se analizan las percepciones de los alumnos de 25 centros de educación secundaria de les Illes Balears, tanto centros públicos como concertados. En total se analizaron 2.156 cuestionarios de alumnos. Los resultados evidencian, en los 7 años trascurridos desde la realización del primer estudio, una mejora en casi todos los indicadores relacionados con la convivencia escolar.
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Convivència escolar -- Illes Balears.
Matèries en anglès: Adolescent psychology ; Coexistence school.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4.4689183 - 18 p. - Ver registro completo