Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

andreu (2) gual (1) mir (1)


La identitat dels adolescents d’origen immigrant: la transició vital des del canvi cultural  - Mir Gual, Andreu
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 267-282
Resum-abstract: 
[cat] La consolidació de les anomenades societats postmodernes ha projectat el seus efectes en la concepció més tradicional d’adolescència que, darrerament, ha donat pas a un nou paradigma d’una etapa vital que ara es presenta més duradora i carregada d’incerteses. El caràcter traumàtic −que esdevé inherent a la pròpia adolescència− assumeix un valor afegit en el cas dels adolescents d’origen immigrant. No debades, aquests col·lectius han de conviure amb un doble procés de canvis: per un costat l’evolució pròpia de l’adolescència (que implica tot un seguit d’alteracions físiques, psicològiques i emocionals) i, per l’altre, han de fer front al seguit d’ajustaments que requereix un procés migratori. És enmig d’aquest univers (sovint presentat en un format dicotòmic) que aquest jovent ha d’anar teixint el seu perfil identitari. Sigui com vulgui, la trajectòria que aquestes persones acumulin en la societat que els acull atorgarà una tonalitat diferent a aquests processos de canvi.
[spa] La consolidación de las llamadas sociedades posmodernas ha proyectado sus efectos en la concepción más tradicional de adolescencia que, últimamente, ha desembocado en un nuevo paradigma de una etapa vital que ahora se presenta más duradera y cargada de incertidumbres. El carácter traumático −que se presenta inherente a la propia adolescencia− asume un valor añadido en el caso de los adolescentes de origen inmigrante. No en balde, estos colectivos tienen que convivir con un doble proceso de cambios: por un lado, la evolución propia de la adolescencia (que implica toda una serie de alteraciones físicas, psicológicas y emocionales) y, por otro lado, tienen que hacer frente a todos los ajustes que requiere un proceso migratorio. Es en medio de este universo (a menudo presentado en un formato dicotómico) que esta juventud tiene que ir tejiendo su perfil identitario. Sea como sea, la trayectoria que estas personas acumulan en la sociedad que les acoge otorgará una tonalidad diferente a estos procesos de cambio.
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Immigrants adolescents -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en anglès: Adolescent psychology ; Teenage immigrants -- Spain -- Balearic Islands.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 6.7136445 - 16 p. - Ver registro completo