Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

march (1) terres (1) gerard (1)


Voluntariat i joventut  - Gayá Vicente, Margarita ; March Terrés, Gerard
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 219-228
Resum-abstract: 
[cat] El cas del voluntariat de les persones joves, vist des d’una xarxa d’entitats de voluntariat com és la Plataforma del Voluntariat de les Illes. Creim que cal analitzar tres aspectes a l’hora de xerrar de voluntariat i joventut: per una banda, els casos concrets del voluntariat de joves a entitats juvenils; per l’altra, el voluntariat de persones joves a entitats de voluntariat, fent referència a les diferents interrelacions que es produeixen i a les possibles limitacions. I, en un tercer lloc, s’ha d’analitzar com es dona suport legal a aquesta participació de persones joves voluntàries i com es planteja de cara al futur. Participació, compromís, transformació, aprenentatge, intercanvi, experiència, sentit crític, compartir, implicació són paraules que es vinculen al voluntariat com a forma de partició social. Totes les persones voluntàries adquireixen unes habilitats i competències en el desenvolupament de la seva acció voluntària, el nou marc legislatiu estatal ho reconeix, cap a on anam a les Balears?
[spa] El caso del voluntariado de las personas jóvenes visto desde una red de entidades de voluntariado, como es la Plataforma del Voluntariat de les Illes. Creemos que es preciso analizar tres aspectos a la hora de hablar de voluntariado y juventud: por un lado, los casos concretos del voluntariado de jóvenes en entidades juveniles; por otro lado, el voluntariado de personas jóvenes en entidades de voluntariado, haciendo referencia a las diferentes interrelaciones que se producen y a las posibles limitaciones. Y, en tercer lugar, se tiene que analizar cómo se da apoyo legal a esta participación de personas jóvenes voluntarias y cómo se plantea de cara al futuro. Participación, compromiso, transformación, aprendizaje, intercambio, experiencia, sentido crítico, compartir, implicación son palabras que se vinculan al voluntariado como forma de partición social. Todas las personas voluntarias adquieren unas habilidades y competencias en el desarrollo de su acción voluntaria, el nuevo marco legislativo estatal lo reconoce, hacia dónde vamos en Baleares?
Matèries en català: Joves ; Voluntaris joves -- Illes Balears.
Matèries en anglès: Teenagers ; Youth ; Young volunteers -- Spain -- Balearic Islands.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 5.1872826 - 10 p. - Ver registro completo