Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

alava (1) fernandez (6) miren (1) de (34)


Una dècada de tesis doctorals sobre joventut (2008-2018)  - Gomila Grau, Maria Antònia ; Fernández de Álava, Miren ; Pozo Gordaliza, Rosario
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 283-296
Resum-abstract: 
[cat] Les tesis doctorals de la Universitat de les Illes Balears (UIB) constitueixen la matèria prima d’aquesta anàlisi que té, com a nexe comú, la joventut i els joves. El treball és un repàs per les principals temàtiques relacionades amb la joventut i els joves que s’han investigat a les Illes Balears i que, des de diferents disciplines i perspectives, recullen les problemàtiques que els afecten. La salut, l’educació, la inserció laboral i l’evolució demogràfica constitueixen els quatre eixos en els quals s’agrupen les tesis doctorals presentades a la UIB en els darrers 8 anys, en departaments tan diversos com infermeria i fisioteràpia, psicologia, pedagogia, història i biologia.
[spa] Las tesis doctorales de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) constituyen la materia prima de este análisis que tiene, como nexo común, la juventud y los jóvenes. El trabajo es un repaso por las principales temáticas relacionadas con la juventud y los jóvenes que se han investigado en las Islas Baleares y que, desde diferentes disciplinas y perspectivas, recogen las problemáticas que los afectan. La salud, la educación, la inserción laboral y la evolución demográfica constituyen los cuatro ejes en los cuales se agrupan las tesis doctorales presentadas en la UIB en los últimos 8 años en departamentos tan diversos como enfermería y fisioterapia, psicología, pedagogía, historia y biología.
Matèries en català: Tesis i dissertacions acadèmiques -- Illes Balears ; Investigació sobre joventut.
Matèries en anglès: Dissertations, Academic -- Spain -- Balearic Islands ; Research on youth.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3.7940013 - 14 p. - Ver registro completo