Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

drogues (1) autonomica (1) la (7) coordinacio (1) equip (1) de (34)


Coordinació Autonòmica de Drogues de les Illes Balears  - Equip de la Coordinació autonòmica de drogues
Font: Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 339-349
Resum-abstract: 
[cat] Es descriuen breument les actuacions que es fan des de la Direcció General de Salut Pública i Participació, de la Conselleria de Salut, emmarcades en la Coordinació Autonòmica de Drogues i les actuacions de coordinació amb la xarxa comunitària sobre addiccions.
[spa] Se describen brevemente las actuaciones que se llevan a cabo desde la Dirección General de Salud Pública y Participación, de la Conselleria de Salut, emmarcades dentro de la Coordinación Autonómica de Drogas y las actuaciones de coordinación con la red comunitaria de adicciones.
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Drogues i joventut -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en anglès: Adolescent psychology ; Narcotics and youth -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.Identificador: 2605-5139
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 10.072622 - 11 p. - Ver registro completo