Registro completo
Títol:     Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022
Autor/es Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) ; Illes Balears (Comunitat autònoma). Govern. Conselleria de Educació i Cultura, Participació i Esports ; Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) ; Universitat de les Illes Balears. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques ; Universitat de les Illes Balears. Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) ; Illes Balears (Comunitat autònoma). Consell de Mallorca. Direcció Insular de Joventut
Matèries en català: Joventut -- Revistes ; Adolescents -- Psicologia ; Adolescents -- Conducta sexual ; Ciències socials.
Matèries en anglès: Youth -- Periodicals ; Adolescent psychology ; Teenagers -- Sexual behavior.
Resum-abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess