Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estudi de l’estrès acadèmic en l’alumnat universitari
Autor/es Rebassa Xamena, Francesca M.
Matèries en català: Estudiants universitaris -- Illes Balears ; Estrès .
Matèries en castellà: Estudiantes universitarios -- Baleares (Comunitat Autónoma) ; Estrés (Psicología).
Matèries en anglès: College students -- Spain -- Balearic Islands ; Stress (Psycology).
Resum-abstract:  [cat] Aquest article aborda la temàtica de les situacions d’estrès acadèmic en l’alumnat universitari amb la finalitat d’esbrinar quines són les circumstàncies i els esdeveniments que el provoquen, i les reaccions físiques, psicològiques i comportamentals que implica. Al llarg de l’article es conceptualitza l’estrès i, en concret, l’estrès en l’àmbit acadèmic universitari. El marc teòric es complementa amb una anàlisi d’investigació qualitativa com a treball de camp amb l’objectiu d’estudiar com viu aquestes situacions l’alumnat universitari. ; [spa] El presente artículo aborda la temática de las situaciones de estrés académico en el alumnado universitario con el fin de averiguar cuáles son las circunstancias y los acontecimientos que lo provocan, y las reacciones físicas, psicológicas y comportamentales que implica. A lo largo del artículo se conceptualiza el estrés y, en concreto, el estrés en el ámbito académico universitario. El marco teórico se complementa con un análisis de investigación cualitativa como trabajo de campo con el objetivo de estudiar cómo vive estas situaciones el alumnado universitario.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp. 387-404
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess