Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Tresquarts, una revista per entendre la joventut illenca
Autor/es Ballester Salas, Miquel Àngel
Matèries en català: Revistes juvenils -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Publicaciones periódicas infantiles y juveniles.
Matèries en anglès: Youths' periodicals -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] En aquest article es presenta un estudi sobre la revista Tresquarts, una publicació especialitzada en joventut i lleure, editada per la Direcció General de Joventut del Govern de les Illes Balears, que va arribar a ser un referent al llarg dels 11 anys en què es va editar. L’autor fa una descripció de la revista, els temes, les seccions i els continguts, i proporciona una classificació temàtica dels articles, així com una ressenya dels que estan relacionats amb les institucions públiques, l’educació ambiental, l’educació social i l’associacionisme. L’autor també esmenta alguns articles basats en recerques i treballs acadèmics, i valora molt positivament les aportacions fetes per estudiants i docents. A continuació, es presenta una relació de les entrevistes fetes, amb les opinions més rellevants expressades pels entrevistats, i es fa una selecció i una descripció de les experiències i iniciatives més curioses i originals publicades, juntament amb algunes efemèrides de les quals es va fer ressò Tresquarts. També es dedica un apartat a parlar de les monografies sobre el Pla Jove, l’estudi de la realitat social dels joves i la immigració. Finalment, es fa balanç de les principals dificultats i aportacions de la revista, i es destaca la idea que, després de dotze anys des que es va deixar d’imprimir la revista, encara continua sent un recurs molt útil com a font documental i de consulta. ; [spa] En este artículo se presenta un estudio sobre la revista Tresquarts, una publicación especializada en juventud y ocio, editada por la Direcció General de Joventut del Govern de les Illes Balears, que llegó a ser un referente a lo largo de los 11 años en que se editó. El autor describe la revista, los temas, las secciones y los contenidos, y proporciona una clasificación temática de los artículos, así como una reseña de los que están relacionados con las instituciones públicas, la educación ambiental, la educación social y el asociacionismo. El autor también cita algunos artículos basados en investigaciones y trabajos académicos, y hace una valoración muy positiva de las aportaciones hechas por estudiantes y docentes. A continuación, se presenta una relación de las entrevistas efectuadas, con las opiniones más relevantes expresadas por los entrevistados, y se hace una selección y una descripción de las experiencias e iniciativas más curiosas y originales publicadas, juntamente con algunas efemérides de las que se hizo eco la revista Tresquarts. También se dedica un apartado a hablar de las monografías sobre el Plan de Juventud, el estudio de la realidad social de los jóvenes y la inmigración. Finalmente, se hace balance de las principales dificultades y aportaciones de la revista, y se destaca la idea que, después de doce años desde que se dejó de imprimir, aún continúa siendo un recurso muy útil como fuente documental y de consulta.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp. 267-294
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess