Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     As de Guia: Projecte de ciència inclusiva i divulgació de la cultura oceànica per a la joventut resident a les llars tutelades de Mallorca
Autor/es Iuculano, Francesca ; Fernández Clemente, Marta ; Corral García, Lara Silvia ; Martí Barrionuevo, Antonio ; Domínguez Fernández, Adrián ; Oliver Torelló, Josep Lluís
Matèries en català: Ciència -- Illes Balears.
Matèries en castellà: Ciencia -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Science -- Spain -- Balearic Islands.
Resum-abstract:  [cat] As de Guia és un projecte de ciència inclusiva duit a terme durant el 2019 gràcies a la col·laboració i el patrocini de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT). És una extensió del projecte pilot Ciència a la Llar, desenvolupat durant el 2018 i finançat pel primer premi de la convocatòria de projectes de divulgació innovadora també per a altres públics (D+I TOP) de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZCC). S’ha dirigit a joves residents en centres de protecció a la infància amb l’objectiu d’aproximar la ciència a aquest col·lectiu, i així despertar sensibilitats i generar motivació cap a l’aprenentatge, la ciència i el medi ambient. ; [spa] As de Guía es un proyecto de ciencia inclusiva llevado a cabo durante el año 2019 gracias a la colaboración y el patrocinio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Es una extensión del proyecto piloto Ciencia en el Hogar, desarrollado durante el 2018 y financiado por el primer premio de la convocatoria de proyectos de divulgación innovadora también para otros públicos (D+I TOP) de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZCC). Se ha dirigido a jóvenes residentes en centros de protección a la infancia con el objetivo de aproximar la ciencia a este colectivo, y así despertar sensibilidades y generar motivación hacia el aprendizaje, la ciencia y el medio ambiente.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022, pp. 191-204
Identificador:  2605-5139 ; Dipòsit legal: PM 1416-2018
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess